menu


RYCHLOST

RYCHLOST

Rychlost

Platí, že čím vyšší rychlost, tím větší odpory a tedy i spotřeba. Zcela zobecnit to ale nelze, protože pro každé vozidlo existuje určitá spodní hranice. Pod touto nejnižší ekonomickou rychlostí (zpravidla 50-60 km/h) už se motor špatně plní a také vozidlo nemá žádnou setrvačnost, potřebnou pro zdolávání stoupání.

Exponenciální nárůst

Při vyšších rychlostech pak ale spotřeba paliva roste, a to exponenciálně. Jezdíte-li mimo obec 120 km/h namísto předepsané devadesátikilometrové rychlosti či na dálnici 160 km/h namísto 130 km/h, spotřebujete řádově o desítky procent či absolutně několik litrů paliva v přepočtu na sto kilometrů více.

Dodržování rychlostních limitů

Dodržování rychlostních limitů se tak ve světle spotřeby jeví jako velmi výhodné – můžete nejen ušetřit trestné body, ale rovněž nezanedbatelné množství paliva, tedy i financí.

Z pohledu spotřeby paliva je nejhorší jízda na plný plyn. Oproti využití výkonu motoru jen ze 3/4 vzroste spotřeba paliva dvojnásobně!

Volnoběh

Také při stání za chodu motoru na volnoběh se spotřebovává palivo. Jedná se sice jen o cca 1-2 litry za hodinu (podle velikosti motoru), ale už po 30–40 sekundách odstavení motoru je úspora pohonných hmot větší než množství paliva potřebného pro nové nastartování. Proto budete-li muset zastavit na křižovatce, v koloně nebo u závor, vyplatí se motor vypnout i méně než 1 minutu.

Praktická rada

Vyplatí se dodržovat rychlostní limity.

Graf závislosti spotřeby paliva na rychlosti jízdy