menu


PLYNULOST

PLYNULOST

Plynulá jízda

Plynulá jízda bez zbytečného zrychlování a brzdění je úsporná. A také bezpečnější. Každé zrychlování totiž znamená výdej energie, která se pak bez užitku přemění v brzdách na teplo. Platí totiž zákon o zachování energie; a zatímco při akceleraci ji vydáte, zpět už se vám při nuceném zpomalení nevrátí. (Při brzdění lze získat zpět energii pouze v případě, že je vaše vozdilo vybaveno zpětným získáváním energie (je to běžné např. u elektroaut) – přesto se ztrácí energie, neboť účinnost není stoprocentní.)

Předvídavost

S plynulou jízdou úzce souvisí předvídavost. Ta opět nejen šetří pohonné hmoty, ale pomáhá řešit i krizové okamžiky; a to právě proto, že s nimi počítáte předem. Je zcela zbytečné pospíchat k semaforu, když na něm svítí červená. Podobně je to ovšem při zelené, pokud jste od semaforu ještě příliš daleko. Pokud je předpoklad, že nebudete moci okamžitě pokračovat v jízdě, vyplatí se zase brzdit raději dříve, abyste nemuseli zastavit úplně, ale startovali „letmo“. Když dojíždíte k nějakému omezení, na křižovatku nebo k obci, vyplatí se už nezrychlovat, ale naopak vozidlo nechat volně dojet. Při dobrém odhadu tam pak budete mít tu správnou rychlost.

Setrvačnost

Setrvačnosti vozidla s úspěchem využijete nejen při dojíždění k překážkám, ale především při zdolávání stoupání. Čím lépe se vám podaří vozidlo rozjet před kopcem, tím méně budete muset řadit a spotřebujete méně paliva. Se setrvačností je pak třeba počítat i při sjíždění s kopců, protože pojedete-li příliš rychle, ztratíte draze získanou energii při brzdění.

Brzdění

Brzdění je z hlediska spotřeby vždy negativní faktor, protože energie získaná z paliva se bez užitku zmaří. Při brzdění motorem u moderních aut však alespoň dochází k uzavření přívodu paliva (žádné palivo se nespotřebovává), takže jedete takzvaně zadarmo a přitom se šetří brzdy (brzdové kotouče i destičky). Brzdění motorem může tak být u moderních aut výhodnější než „plachtění“ na volnoběh. U nákladních vozidel je navíc tento způsob jízdy bez zařazení rychlostního stupně zakázán. Namísto toho tato vozidla využívají tzv. motorové brzdy, která je účinná a bezpečná.

Výběr trati

Důležitý parametr ovlivňující spotřebu je také výběr trati. Čím má komunikace vyrovnanější příčný i podélný profil, tím na její ujetí spotřebujete méně paliva. Negativní vliv na spotřebu pak mají různá dopravní omezení vyžadující častou změnu rychlosti, brzdění, akceleraci. Plánujte proto svou cestu dopředu a můžete-li, využívejte služeb dopravního zpravodajství.

Adaptivní a inteligentní tempomat

Některé vozy mohou být vybaveny inteligentními typy tempomatů, které jsou schopny lépe využívat potenciál kinetické energie v kopcovitém terénu. Před stoupáním dočasně zvyšují nájezdovou rychlost a před vrcholem omezují další akceleraci.

Ne krátkým vzdálenostem

Vyhněte se jízdě na krátké vzdálenosti (do 4 km). Studený motor totiž nestačí dosáhnout potřebné provozní teploty a tak spotřeba paliva roste na hodnoty 15, 20 i 30 l/100 km.

Rada na závěr

Střídmé využívání akcelerace a naopak maximální využívání setrvačnosti je základním předpokladem hospodárné jízdy, zvláště v dopravě ve městě. Omezte jízdy na krátkou vzdálenost.