menu


PALUBNÍ POČÍTAČ

PALUBNÍ POČÍTAČ

Palubní počítač – nejlepší trenér

Palubní počítač je vhodným pomocníkem pro výcvik optimálního způsobu řízení. Zpravidla umožňuje zobrazit nejen průměrnou, ale i aktuální spotřebu a tak jej můžete využívat pro testování efektů různých stylů jízdy a jejich vlivu na spotřebu paliva. Buďte však opatrní, abyste přitom neztratili pozornost ve vztahu k provozu kolem vás.

Dodatečná diagnostika

Kromě továrních přístrojů integrovaných do přístrojové desky pak existují i externí, dodatečně připojitelné jednotky. Pro instalaci vyžadují, aby vůz byl vybaven tzv. OBD portem (palubní diagnostický vstup) a jsou schopny zobrazit některé další, pro hospodárnou jízdu zajímavé, údaje.

Ekonoměr

Jedním z takových údajů je například přepočet spotřeby paliva na jízdní náklady (dle zadané ceny pohonných hmot), čas strávený při jízdě či aktuální vzdálenost, kterou vůz při dané spotřebě paliva může ujet. Zvláště tento třetí ukazatel, je velmi cenný, jelikož zohledňuje i aktuální změnu stylu jízdy. Tento údaj se totiž počítá z průměrné spotřeby za posledních např. 50 km a zbývajícího množství paliva v nádrži a postupně se stále přepočítává. Z logiky a psychologie také vyplývá, že svítí-li kontrolka množství paliva, jedete úsporněji, zvlášť když aktuálně zobrazovaný dojezd je menší než vzdálenost k nejbližší čerpací stanici.

Z takovéhoto měřiče se pak stává skutečný trenér hospodárné jízdy – ekonoměr.

Praktická rada

Palubní počítač je nejlepší trenér hospodárné jízdy.