menu


PROČ ŠETŘIT

PROČ ŠETŘIT

Klima

Nejčastěji využívaná paliva jsou nafta a benzín, které se vyrábějí z ropy. Jedná se o fosilní paliva, která mají dopad na zvyšování skleníkových plynů v atmosféře a která jsou jedním z hlavních příčin globálních změn klimatu. Úsporná jízda sníží emise CO2 a tedy dopady na klima.

Vysoké ceny paliv

Neméně důležitým faktorem jsou stále zvyšující se ceny pohonných hmot. Úsporná jízda umožňuje významně snížit náklady na pohonné hmoty.

Původ fosilních paliv

Přibližně polovina ropy dovážené do České republiky pochází z Ruska. Úspornou jízdou můžeme snížit závislost na autoritářské a agresivní vládě současného Ruska.