Projekt ECOWILL končí respektive ECOWILL.CZ začíná!

Praha, 22. května 2013 – Ve středu 22. května se v prostorách Evropského domu v Praze uskutečnil závěrečný seminář projektu „ECOWILL“.  Akce byla primárně určena pro všechny národní účastníky projektu, ať už z řad zapojených autoškol, absolventů kurzů či také partnerů a podporovatelů projektu. Pozváni ale také byli zástupci médií a různých institucí, které o kurzy hospodárného řízení projevily zatím zájem.

Cílem semináře bylo představit dosažené výsledky projektu, jak na mezinárodní úrovni, tak i přímo a jen v ČR, a současně pak nastínit, jaké bude další pokračování, protože projekt na konci dubna oficiálně končí.

Kromě statistických informací shrnujících počet proškolených osob, absolvovaných kurzů a ohlasů od vybraných účastníků, patřily v první části k nejzajímavějším zkušenosti zapojených autoškol. Celkem čtyři z nich měly možnost své poznatky před auditoriem představit a pokaždé se zajímavými závěry. Osvědčil se zejména formát, podle kterého kurzy hospodárného řízení pro řidiče probíhají, a dále také způsob zápisu a prezentace dosažených výsledků v podobě písemného protokolu.

Za velmi přínosnou většina zúčastněných autoškol také považuje také výukovou metodou „koučingu“, která napomáhá ke dlouhodobému zlepšení jízdního stylu i u těch řidičů, u nichž standardní způsob výuky by skončil bez valného trvalého efektu. Prezentované autoškoly přitom získaly na výuku ecodrivingu natolik kladný postoj, že jeho zásady již začínají vyučovat i u začínajících řidičů v souladu s vypracovanými metodikami projektu.

Letos dokonce cca jedna pětina zkušebních komisařů v zemi v rámci pravidelného každoročního proškolení projde pod vedením certifikovaných lektorů z ISŠA Brno výukovým programem ecodrivingu, jenž bude zahrnovat teoretickou i praktickou část. Je to více než nutné, protože evropská legislativa bude od počátku roku 2014 vyžadovat v rámci praktických zkoušek pro udělení řidičských oprávnění všech skupin vč. B ověření základních dovedností hospodárné jízdy u všech žadatelů bez výjimky.

Ještě větší očekávání však byla spojena s představením, jak v započatých aktivitách u nás pokračovat dál. Nastíněná vize se jeví jako nadějná. Založit profesní či zájmové sdružení certifikovaných lektorů „ecodrivingu“ u nás a pod jeho hlavičkou nadále výuku hospodárného řízení u nás systematicky rozvíjet, zkvalitňovat a propagovat. Sdružení by mělo vzniknout v nejbližší době a ponese název „Sdružení na podporu rozvoje výuky ecodrivingu v ČR, o.s.“, či zkráceně „ECOWILL.CZ“. Více podrobností bude známo po ustavujícím shromáždění, které se předpokládá v druhé polovině června t.r.

Akci doprovodilo  předávání cen nejlepším účastníkům stejnojmenného kurzu dle pořadí k 31.12.2012 (viz tabulka níže), malé pozornosti od národních partnerů projektu pak rovněž obdržely nejúspěšnější autoškoly (Autoškola Club ČR, Autoškola Martin Ille a Autoškola Haltmar).

Závěrem organizátoři děkují hostitelům za možnost uspořádat slavnostní zakončení projektu v těchto symbolických prostorách, a rovněž také všem, kteří se na aktivitách projektu v tuzemsku aktivně podíleli. Přispěli k tomu, že vzdělávání začínajících i pokročilých řidičů na techniku hospodárné a bezpečné jízdy u nás zapustilo zdravé kořeny a pod hlavičkou nové asociace ECOWILL.CZ má reálný potenciál se dále samostatně rozvíjet (i bez potřeby finančních podpor z veřejných rozpočtů).

Prezentace ke stažení:

Výsledky projektu ECOWILL, Petr Chmel, SEVEn
Zkušenosti s kurzy:
D. Tichý, Autoškola Club ČR
M. Ille, Autoškola Martin Ille
B. Polášek, Autoškola Haltmar
L. Hemza, Autoškola Vysočina
Jak v zavádění výuky ecodrivingu pokračovat v ČR dál, K. Bezděkovský, MD ČR

 

Výsledková listina nejlepších účastníků kurzu ECOWILL k 31.12.2012:

Seznam nejlepších účastníků kurzu ECOWILL

 

Fotogalerie ze semináře:

Fotogalerie