Pravidla doprovodné soutěže

  1. Každý účastník kurzu projektu ECOWILL (dále jen "kurzu" a "projektu") je jeho absolváním zařazen do doprovodné soutěže, jejíž trvání je vymezeno datem oficiálního zahájení kurzů (tj. od 12. června 2012) a koncem tohoto roku (tj. do 31.12.2012).
  2. Organizátorem soutěže je společnost SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. (dále jen "organizátor").
  3. Soutěž je přístupná všem fyzickým osobám, které vyplní přihlášku na kurz uveřejněnou na www.uspornajizda.cz a poté i kurz faticky u vybrané autoškoly absolvují s certifikovaným lektorem (viz jejich seznam na stránkách www.uspornajizda.cz).
  4. Zúčastnit je možné se pouze jednou, a to buď vlastním vozidlem nebo vozidlem autoškoly; vůz musí být vybaven palubním počítačem pro možný odečet dosažené průměrné spotřeby a rychlosti na trase.
  5. Výsledné bodové hodnocení dosažené na kurzu, které určuje pozici účastníka v doprovodné soutěži, je dáno bodovým výsledkem v 2. kole zkušební trasy, který účastník kurzu dosáhl. Maximum je 70 bodů, minimum pak 10 bodů.
  6. Prvních pět účastníků s nejvyšším bodovým výsledkem k 31. 8. 2012 bude mít možnost se zúčastnit závodu Economy Run 2012, který se bude konat v září v Mladé Boleslavi.
  7. Doprovodná soutěž nicméně bude pokračovat až do 31. 12. 2012 a prvních deset nejúspěšnejších k tomuto datu  obdrží od organizátora a národních partnerů projektu hodnotné ceny.
  8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého volného uvážení o všech otázkách týkajících se akce. Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, odložit, přerušit, jakkoli změnit nebo zrušit soutěž z důvodů hodných zvláštního zřetele.
  9. Zájemce o kurz dává vyplnění přihlášky organizátorovi souhlas se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů jen pro účely pořádání kurzů a doprovodné soutěže. Informace získané při registraci účastníka jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí straně. Jejich použití se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění.