Počet autoškol nabízejících kurz ECOWILL se stále rozšiřuje!

Praha, 29. října 2012 – Ve dnech 17. až 19. října se v Mladé Boleslavi konalo již třetí lektorské školení pro výuku pravidel hospodárného a bezpečného řízení osobních vozidel dle formátu definovaného projektem ECOWILL. Zúčastnilo se jej celkem dalších dvanáct instruktorů z autoškol, které mají o tento "chytrý" způsob řízení osobních motorových vozidel a didaktiku jeho správné výuky dlouhodobý zájem.  Úspěšným složení závěrečného testu se tak i tito instruktoři stali certifikovanými "trenéry" rychlokurzů, které jsou projektem podporovány. Nyní si tak nově budou moci (rychlo)kurz ECOWILL vyzkoušet zájemci například také v Brně, Zlíně, Přerově, Karlových Varech, v Boru či Tachově, Rakovníku nebo i Rychnově nad Kněžnou.  

Tímto třetím školením byl navýšen počet autoškol a organizací, které v zemi kurz nabízí, na téměř dvě desítky. Jejich aktuální seznam je možné nalézt zde.

S ohledem na skutečnost, že evropská legislativa bude od roku 2014 nově výuku i testování hospodárného řízení u žadatelů o získání řidičského oprávnění skupiny B předepisovat, je pravděpodobné, že v příštím roce proběhnou další obdobná školení. A to i přesto, že projekt ECOWILL v dubnu 2013 oficiálně končí. V jaké podobě bude mít projekt (a jím propagovaný způsob vzdělávání učitelů autoškol a řidičů) pokračování, bude známo v nadcházejících měsících.

Autoškoly, které nové přístupy ve výuce řízení osobních motorových vozidel pro vyšší bezpečnost a hospodárnost provozu s předstihem implementují, tak budou lépe připraveny na systémové změny, které Ministerstvo dopravy ČR (v rámci nového zákona o autoškolství) s platností od roku 2014 plánuje. Podaří-li se je uzákonit, pak jen takový budoucí řidič, který v rámci zkoušek (znalostí, dovedností a chování) prokáže schopnost plynulé, bezpečné, samostatné, přemýšlivé a hospodárné jízdy, bude moci získat řidičské oprávnění (sk. B). A právě tento „inteligentní“ způsob řízení jsou autoškoly zapojené do projektu ECOWILL schopny své zákazníky efektivně učit již dnes.

Fotogalerie:

Společné foto se všemi novými "trenéry" ECOWILL