Kurz ECOWILL má v ČR již 500 účastníků!

Praha, 12. února 2013 - Od června loňského roku si mohli čeští řidiči osobních vozidel v celé republice vyzkoušet zcela nový typ řidičského kurzu zaměřeného na zlepšení techniky jízdy ve prospěch nižší spotřeby paliva a vyšší bezpečnosti dopravy.

Takzvaný kurz ECOWILL vznikl v rámci stejnojmenného mezinárodního projektu, jenž si dal za cíl harmonizovat způsob výuky hospodáné jízdy napříč celou Evropou. Formát kurzu je tak jednotný a ty autoškoly, které jej mají zájem nabízet, musí projít odpovídajícím školením.

V ČR byly na vedení kurzu postupně proškoleny více než tři desítky lektorů v téměř dvou desítkách autoškol, jejichž seznam je uveřejněn na stránkách www.uspornajizda.cz.

Právě přes tyto internetové stránky se mohli zájemci o kurz v ČR registrovat, a jak bylo národním administrátorem projektu společností SEVEn přislíbeno, prvních 500 účastníků mělo zajištěnu slevu z ceny kurzu ve výši 500 Kč.

Tuto hranici se podařilo úspěšně dosáhnout na počátku února letošního roku a nyní autoškoly vstupují do druhé fáze, v rámci níž kurz budou muset již nabízet bez jakékoliv finanční podpory. Bude o něj zájem?

Na tuto otázku nelze nyní nalézt jednoznačnou odpověď. Napovědět však mohou dosažené výsledky, které lze nyní shromáždit na základě vyplněných protokolů, do nichž byl výkon každého účastníka zaznamenáván.

Pro připomenutí: Kurz spočívá v opakované jízdě vozidlem účastníka či autoškoly po vybrané trase spolu s certifikovaným lektorem – trenérem, přičemž v prvním kole řidič absolvuje trasu svým obvyklým stylem jízdy a v kole druhém si jej za aktivní pomoci „trenéra“ snaží zlepšit. Lektor současně zaznamenává do protokolu hodnocení řidiče, a to za každé kolo celkem v deseti sledovaných oblastech. Mezi ně patří kromě zásad hospodárného řízení také dodržování všech pravidel silničního provozu a bezpečné jízdy, dále dosažená průměrná spotřeba paliva na trase a také současně průměrná rychlost – pro monitoring, zda jízda není na úkor bezpečnosti či rychlosti dopravy.

Výsledky 500 absolvovaných kurzů v ČR potvrdily původní předpoklady, a to, že dodržováním několika základních pravidel lze docílit na stejné trase za obdobných podmínek snížení spotřeby paliva v průměru o cca 10 %. Absolutně to znamenalo úsporu cca 0,65 litru PHM na sto ujetých kilometrů. Promítneme-li tento efekt na roční počet ujetých kilometrů běžného řidiče, který může činit 10-15 tis. kilometrů, znamená to úsporu paliva ve výši 65 až 100 litrů za rok a tedy jednu až dvě plné nádrže představujících úsporu nákladů za palivo ve výši cca 2,5 až 3,5 tisíce za současných cen pohonných hmot.

Ještě více zajímavý je dosažený výsledek v průměrné rychlosti, který byl lektory do protokolu rovněž zaznamenáván jako jedno z hodnotících kritérií. Zatímco v prvním kole byla průměrná rychlost cca 35 km/hod, v kole druhém se v průměru zvýšila o cca o 0,5 km/hod. Tento výsledek tak vyvrací časté přesvědčení, že hospodárná jízda musí být nutně pomalá. Výsledky z kurzů ECOWILL jsou důkazem, že přinejmenším v obci (v kterých se velká většina kurzů konala) lze jezdit s výrazně nižší spotřebou paliva a přitom se stejnou ne-li vyšší průměrnou rychlostí.

Pro ověření, zda dosažené výsledky v rámci kurzu mohou mít trvalý efekt, byly autoškoly současně požádány o oslovení účastníků s cílem získat s několikaměsíčním odstupem jejich poznatky, zda a v jaké míře se jím podařilo zlepšit se i v běžném každodenním řízení. Jejich odpovědi jsou nyní shromažďovány a ty nejzajímavější budou posléze společně vhodnou formou uveřejněny.

V rámci nabídky limitovaného počtu subvencovaných kurzů ECOWILL byla současně vyhlášena doprovodná soutěž o to, kdo dosáhne nejlepší bodové hodnocení. Soutěž měla svůj termín ukončení k 31. prosinci 2012 a v souladu s pravidly tak nyní bude odměněno prvních deset absolventů, kteří dosáhli nejvyššího bodového výsledku. Do první desítky se dostali jen ti, kteří byli jen několik málo bodů od celkového maxima (70 bodů). Tímto jim současně blahopřejeme a od národních partnerů projektu obdrží hodnotné ceny.

Kurzy ECOWILL jsou současně přípravou českých autoškol na novou evropskou legislativu, která od roku 2014 předepisuje členským zemím žadatele o řidičské oprávnění skupiny B v rámci praktických zkoušek z dovedností hospodárného řízení testovat. I proto by v letošním roce měla proběhnout v zemi další školení pro učitele autoškol stejně jako zkušební komisaře zaměřená na výuku pravidel hospodárného řízení a jejich testování.

Budou však již mimo rámec projektu ECOWILL (www.ecodrive.org), který v dubnu 2013 oficiálně končí. Přímo však na něj a jeho metodické podklady budou navazovat, což je důležité.

Realizační tým projektu

Příloha: Souhrnné výsledky z prvních 500 kurzů ECOWILL v ČR