Jiné zajímavosti

V této sekci budou postupně uveřejňovány různé informace, dokumenty a internetové odkazy, které mají souvislost s hospodárným řízením vozidel či obecně zvyšováním energetické efektivnosti osobních vozidel.

Mezinárodní průzkum v rámci ECOWILL

Zapojte se do mezinárodního průzkumu o zvyklostech řízení a uplatňování pravidel hospodárné jízdy, vyžaduje si to několik minut a vaše odpovědi zůstanou anonymní: české znění formuláře. Pro zdárné vyplnění je potřeba aktuální verzi plug-in aplikace Flash Player pro internetový prohlížeč, který používáte. Předem za vyplnění děkujeme.

Křivky výkonu a točivého momentu pro vybrané vozy značky Škoda Auto 

Jen velmi zřídka se majitel nového natožpak ojetého vozu může z oficiální dokumentace od výrobce vozu dozvědět, jaký má vlastně daný motor ve vozidle křivku výkonu a křivku točivého momentu v závislosti na otáčkách motoru. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli za pomoci partnera této iniciativy společnosti Škoda Auto postupně přehled těchto nadmíru důležitých údajů pro praktikování hospodárné jízdy pro nejčastěji používané motory sestavit a postupně začít uveřejňovat.

Níže začínáme s motory používanými ve vozech Škoda Fabia: